Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty 16.8.2021

Rekisterinpitäjä:

Hopeahäntä, Hännikönkatu 41, 20610 Turku

yhteyshenkilö Taru Mäkelä, hopeahanta(at)gmail.com

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

En tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. www.hierontahopeahanta.fi -sivustolla ei käsitellä henkilötietoja eikä sivustolla ole markkinointiin tai käyttäjätietojen keräämiseen liittyviä palveluja, jotka käyttävät evästeitä. Verkkosivulla on linkit facebook-sivuilleni.

Henkilötietojesi vastaanotto :

(puhelin, sähköposti, messenger, whatsup)

  • Taru Mäkelä Hopeahäntä toiminimen edustajana
  • sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

 Henkilötietojasi säilytys:

  • sähköpostiarkistossa kuuden vuoden ajan
  • kirjanpitoaineistossa kuuden vuoden ajan.

 Sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
  • oikeus vastustaa käsittelyä
  • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.